Workshop 1

Den første workshop i forløbet afholdes i august, med fokus på fortællingen 'fra Big Bang til Moderne Menneske' (BB2MM). Du bliver introduceret for det nye faglige materiale, og har tid til at stille spørgsmål til de emner som er relevante for din undervisning. Der bliver holdt oplæg om brugen af dele fra BB2MM som fælles fagligt fokusområde (FFFO), med tid afsat til at forberede tværfaglige forløb sammen med dit lærerteam, som du kan bruge direkte i din undervisning.

Datoer for workshop 1

Workshop 1 bliver afholdt to steder i landet for at mindske transporttiden (side med vejvisning til workshoppen er linket efter datoerne):

Program for workshop 1

Et tentativt program for workshoppen ses nedenfor, hvor links til foredrag og materiale vil blive inkluderet efterafholdelsen på workshoppen. Enkelte oplæg er lokationsspecifikke (angivet med KU eller AU).

Dag 1:

 • 08:30-09:00 - Dørene er åbne + kaffe
 • 09:00-09:15 - Velkomst og program
 • 09:15-09:30 - Intro til notatark
 • 09:30-10:30 - BB2MM: Overblik
 • 10:30-11:00 - Pause
 • 11:00-12:00 - Inspirationsoplæg og reflektion
 • Fx Exoplaneter
 • 12:00-12:30 - Arbejde med BB2MM i lærerteams
 • 12:30-13:15 - Frokost
 • 13:15-14:45 - Arbejde med BB2MM i lærerteams
 • 14:45-15:15 - Pause
 • 15:15-15:30 - Introduktion til idekatalog over forsøg
 • 15:30-16:30 - Besøg ved forsøg
 •  
 •  

Dag 2:

 • 08:30-09:00 - Dørene er åbne + kaffe
 • 09:00-10:00 - Fagligt oplæg
  Tidligt liv og fx oldtidsmennesket
 • 10:00-10:30 - Reflektion og ideer til undersøgende arbejde
 • 10:30-11:00 - Pause
 • 11:00-12:30 - Fra forskning til undervisning
 • 12:30-13:15 - Frokost
 • 13:15-14:45 - Arbejde med BB2MM i lærerteams
 • 14:45-15:00 - Pause
 • 15:00-15:15 - Evaluering
 • 15:15-15:45 - Inspirationsoplæg
  Fx Kosmisk støv
 • 15:45-16:00 - Opsamling og det videre forløb

Yderligere informationer

Der bliver serveret frokost, samt kaffe/the i pauserne hele dagen igennem. Vi beder jer om at tage minimum en laptop med fra hvert lærerteam, da en del af tiden på workshoppen er afsat til at I selv kan arbejde med materialet.

Wifi: Gennem forbindelsen 'KU-guest' kan du med en mobil få adgang i 24 timer af gangen.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til august!

Video af oplæg

Foruden at gøre præsentationen tilgængelig for hvert oplæg, så filmer vi også foredraget, så I kan gense et specifik oplæg. Videoerne vil blive linket fra denne side kort tid efter workshoppens afholdelse.