Materiale

Udleveret materiale

Big Bang til Naturfag har produceret en samling af slides med materiale, som dækker historien fra Big Bang til det Moderne Menneske. Materialet er udarbejdet inden for 12 særskilte emner, nogle af de som udspænder fortællingen illustreret på denne

Version 1.0 af dette materiale blev udleveret på workshop 1. Med forbehold for at det kan blive opdateret løbende, kan her downloades

Andet materiale

Udenfor projektet er der naturligvis masser andre interessante resourcer i form af undervisningsmateriale, artikler, oplæg osv. Her er samlet en liste af anbefalinger modtaget fra lærere og oplægsholdere (med afsender angivet i parentes):

Fra Big Bang til Nutid
Generelt naturfag

Emne specifikt materiale:

Universet
Partikelfysik
Grundstoffer, atomer og lys
Exoplaneter
Astrobiologi (liv i rummet)
Jordens atmosfære
Jordens klima
Evolution