Materiale

Udleveret materiale

Big Bang til Naturfag har produceret en samling af slides med materiale, som dækker historien fra Big Bang til det Moderne Menneske.

Materialet er til for at du som deltagende lærer kan finde yderligere information om de emner der er relevante for, at du kan fortælle den store historie. Slidesne er editerbare, da hensigten ikke er at den skal bruges til eleverne, men at du istedet kan klippe dele ind eller ud, sådan at det passer til din egen undervisning.

Materialet er udarbejdet inden for 12 særskilte emner, som udspænder fortællingen, hvilket er illustreret på denne

Version 1.6 af dette vidensmateriale bliver udleveret på workshop 1, men kan også downloades her


Inspirationsvideoer

Nedenstående videoer er designet og udarbejdet af universitetsstuderende, med interesser inden for emner relevant til fortællingen fra Big Bang til Moderne Menneske. I videoerne kommer de studerende ind på relevante koncepter, som eleverne kan se som del af deres forberedelse til timen, hvor emnet og koncepterne kan udvides yderliger af læreren. [Videoerne er uploadet på YouTube, skriv hvis I har brug for en offline udgave]


Samling af årsplaner og undervisningsforløb

Som inspiration til jeres egen undervisning er her en samling af årsplaner og undervisningsforløb. De er alle sammen udviklet af tidligere deltagere på Big Bang til Naturfag.

Specifikke forløb og flere detaljer:


Ide-katalog til forsøg/undersøgende arbejde

FOLD-UD! Klik på et underpunkt for at se ideer og forsøgsvejledninger:

Big Bang
 • Tidlinje for universet Ide: Visuel tidslinje ved hjælp af e.g. toiletrulle eller undersøge hvor hver begivenhed skal lægges hvis hele skolegården repræsenterer universets tidslinje
Grundstoffer
 • Spektroskopi[PDF]
 • Samle på grundstoffer Ide: Sætte eleverne til at finde forskellige ting, vurdere hvilke grundstoffer de er lavet af, og så sætte et skilt på der viser hvor den genstand er lavet. Eksempel: Deres fysikbog - Lavet af papir --> træ. Google 'Chemical composition of wood'. 50% Carbon, 42% Oxygen, 6% Hydrogen, 1% Nitrogen, 1% Other. Dvs. så er (50% + 42% + 1% = 93%) af bogen dannet inde i stjerner. 6% er dannet i Big Bang.
 • Basale grundstoffer Ide: Hvilke basale grundstoffer indgår i liv? Hvor mange er der i universet og på jorden. Jordens overflade vs. Jordens kerne. Jordens overflade er relevant for os mennesker. Andel af grundstoffer i universet og i jordens overflade.
Galakser, stjerner og planeter
 • Transitmodellen [PDF]
 • Tæl galakser [PDF][HXDF Split]
 • Planetkort (udleveret på workshop) [PDF] [Køb]
 • Rumrejser – at være i rummet Ide: At vende sig til at der ikke findes 'op' og 'ned' i rummet. En elev gemmer en lille dukke og vender den tilfældigt. De andre elever spørger hvor forskellige ting i lokalet befinder sig ud fra dukkens synspunkt - højre, over, osv. - og skal derudfra gætte hvor dukken er).
 • Rumrejser – byg en vandraket Ide: Byg en vandraket og se hvor højt den kommer op. Hvor meget mere energi skulle der til at sende den 100km op? (grænsen af rummet). Kig evt. på raket-ligningen.
 • Solsystemets størrelse Ide: Start ved solens indre én meter væk er solens overflade. Hvor langt væk ligger hver planet? (Lav evt. planeterne i relativ størrelse) Skridt det ud. Hvad med Heliosfæren? Oort skyen? Tyngdefeltet?
Jordens struktur
 • Albedo [PDF]
 • Tidlinje for jorden Ide: Visuel tidslinje af de geologiske tider, og større begivenheder på geologisk skala
Atmosfæren og vand
 • Grønlandspumpen[PDF]
 • Is i og over vand[PDF]
 • Vands tilstandsformer[PDF]
 • Gletsjeres tilbagetrækning [PDF]
 • Danmarks morfologi [PDF]
 • Ledeblokke Ide: Sten som fortæller os, hvor isen har ligget og aflejret materiale. Forskellige materialer i mælkekartoner og lade dem glide over en overflade.
 • Vand til jorden (kometer) Ide: Meteor har bragt vand til jorden: Lade forskellige genstande i form af materiale og vægt ramme sand (og andre jordlag/materialer) fra forskellige højde og med forskellig kraft, for at vise, hvorledes kratere dannes. Hvor stor andel af kometer er vand? Udregne mængden af vand på klodens overflade (se på kort). Kometer? Hvor store er kometer i gennemsnit? - beregne hvor mange kometnedslag, der i så fald har været for at opnå det volumen vi har i dag. Tælle kratere på månen.
 • Vand til jorden (solsystemets dannelse) Ide: Hvor stor andel af jordens masse er vand? Undersøge om det er en stor mængde af den H20 der kunne have været ved solsystemets skabelse (det er måske et lidt svært soørgsmål)
Det tidligste liv
 • Udfældning Ide: For det første liv på jorden er udfældning i vandige opløsninger en del af de første skridt imod og under tiden med det tidligste liv
Fotosyntese
 • Blad i syltetøjsglas[PDF]
 • Vandpest i reagensglas Ide: Med en vandplante i vand er det til at se når der dannes CO2, som bobler op til overfladen
Celler
 • Bakterier i petriskål Ide: Petriskåle med agar kan bruges til mange ting. Eksempelvis: Passer 10 sekunders reglen? (tjek om der kommer flere sporer hvis maden ligger på jorden længe). Hvor er der flest bakterier? (toilet vs dørhåndtag). Hvordan kan man bekæmpe bakterier? (hypotese tests: penicilin, varme, tape?)
DNA
 • Mose DNA ud af bananer[PDF]
 • Sammenligne DNA fra mennesker og bananer[PDF]
Evolution og arter
 • Adaptation[PDF]
 • Konkurrence[PDF]
 • Artsdannelse[PDF]
 • Fylogenitræer[PDF]
 • Simulation af evolution Ide: Ved hjælp af computer simuleringer kan vi se hvordan gener over mange generationer 'retter' sig ind efter forholdene. Eksempelvis med denne simulering af evolution.
 • Tidslinjer for arter og evolution Ide: Visuel fremstilling af tidslinjen for liv på jorden, med de vigtigste begivenheder. Eksempelvis: Tidligste liv, flercellet liv, eukaryoter, dyr, planter, dyr går på land, pattedyr, dinosauernes uddøen, menneskeaber, etc.
 • Pattedyrs sekundære ganetag Ide: Patterdyr har patter hvor ungerne kan dige, men ligeså vigtigt for pattedyrene er at de kan trække vejret og sutte samtidigt (det kan vi pga. de sekundære ganetag): Tag en juice karton og sug sammen og hold trykket imens du trækker vejret.
 • Invasive arter Ide: Historier om invasive arter og menneskers forsøg på at forhindre dette. Øvelse i at finde arter som ikke naturligt ville være i e given lokation
Forfædre
 • PCA analyse Ide: Morten Allentoft viste hvordan man kan tjekke om en nyopdaget person passer ind med det gængse sæt af DNA data fra tidligere fundne folkeslag. Ved hjælpe af Principle Component Analysis (PCA) forsøger man at finde sammenhæng eller forskelligheder gennem blot to variable og ikke alle 3 milliarder basepar i menneskets DNA
 • Befolkningsgrupper Ide: Tibets befolkning som har to ekstra gener, som gør at de kan leve i meget høje højder. Brug data som beskriver forskellen mellem kinesere, danskere og tibethanernes gener.
Moderne menneskers succes
 • Hvor er succes? Ide: Kort som viser landbrugsudvikling, demografi, landskabsformer og geomorfologi.
 • Hvorfor succes? Ide: Med udgangspunkt i bogen 'Guns, Germs and Steel' kunne man dykke ned i argumenterne for hvorfor der har været stor succes i Eurasien og mindre i andre steder af verden. Større kontinent = mere handel. Samme breddegrader = Nemt at flytte langt med de samme afgrøder og dyr.


Andre ressourcer

Udenfor projektet er der naturligvis masser andre interessante resourcer i form af undervisningsmateriale, artikler, oplæg osv. Her er samlet en liste af anbefalinger modtaget fra lærere og oplægsholdere (med afsender angivet i parentes).

FOLD-UD! Klik på et underpunkt for at se forslag og links:

Fra Big Bang til Nutid
Generelt naturfag

Emne-specifikt materiale:

Universet
Partikelfysik
Grundstoffer, atomer og lys
Exoplaneter
Jordens struktur
Jordens atmosfære
Jordens klima
Fotosyntese
Celler
Evolution
Masseuddøen
Det moderne menneske