Projektet

Koncept og rød tråd

Ved hjælp af den naturvidenskabelige skabelsesberetning, fortæller vi historien om universets skabelse, solsystemets tilblivelse, livets opståen og menneskets succes på Jorden - Fra Big Bang til moderne menneske!

Denne fortælling kommer på naturlig vis omkring mange af de koncepter og temaer som allerede er en del af pensum i dag, eksempelvis stjerner og planeter, solsystemet, grundstoffer, energi, celler, jordens klima, evolution, arter, mennesket. Dette giver en ny kontekst og en rød tråd som kan bruges i naturfagsundervisningen. Den store fortælling udgør skelettet for workshoppene, materialet, og det fællesfaglige fokus i Big Bang til Naturfag.

Målet er at give et fagligt boost til naturfagslærere og resultere i endnu større faglighed, mere tværfaglighed og bedre forberedelse til den fælles naturfagsprøve.

Afholdelse af workshops

Deltagelse på Big Bang til Naturfag indebar deltagelse på 2 to-dages workshop, plads i årsplanen til et forløb med udgangspunkt i BB2MM-fortællingen, samt afholdelse af besøg på egen skole eller op universitet af en af universitets formidlere for hele skolens udskolingselever.

[workshop 1] var det mest gennemarbejdede og gode arrangement jeg endnu har deltaget i. Det var meget givende, for mig som lærer og for os som team. Så mange tak! I er for vilde og seje. Jeg håber I får medvind til at udbyde det fremover.

Workshops afholdes ikke længere, men er du interesseret i yderligere information end hvad der er tilgængeligt på siden her så tag kontakt til os.

Baggrund og historie

Projektet blev afholdt af Københavns Universitet og Aarhus Universitet i samarbejde med ASTRA og afholdt med midler fra A.P. Møller Fonden. Ønsket var at tilbyde et fællesfagligt fokusområde, der ikke var ligeså anvendelsesfokuseret, som de foreslag der var udstykket af ministeriet i sin tid. Nu er læseplanerne løsnet mere op, og erfaringerne fra klasselokalerne betyder at det går rigtig godt med det fællesfaglige arbejde. En process som Big Bang til Naturfag indgik i med et fagligt indspark kombineret med relevante didaktiske overvejelser.

Brugbarhed og resultater

Big Bang til Naturfag blev afholdt (som kursus) i årene 2017-2020, med samlet set ~1100 tilmeldte lærere tilmeldt fra ~260 skoler fordelt i hele Danmark. Resultatet af dette er at der nu undervises i forløb med udgangspunkt i fortællingen 'fra Big Bang til Moderne Menneske' på flere hundrede skoler i hele Danmark. De deltagende lærere har taget entusiasme og nysgerrighed med hjem til nuværende og fremtidige elever. Mere direkte har projektets foredragsholdere siden begyndelsen holdt skoleoplæg for samlet set mere end 20000 elever.

Igen vil jeg fortælle, at [Big Bang til Naturfag] har betydet rigtigt meget for mig og mit naturfagsteam [...]. Forhåbentlig har I mulighed for at lave flere kurser med lignende indhold til glæde for mange folkeskolelærere - vi har brug for det.

Projektet har haft en god succes, hvor 99% af deltagerne anbefaler at andre lærer også deltager i projektet. Projektet er blevet evalueret internt efter første og sidste år, samt af Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) efter første år.

Rapporterne kan læses nedenfor med tilhørende bilag: