Projektet

Koncept og rød tråd

Ved hjælp af den naturvidenskabelige skabelsesberetning, fortæller vi historien om universets skabelse, solsystemets tilblivelse, livets opståen og menneskets succes på Jorden - Fra Big Bang til moderne menneske!

Denne fortælling kommer på naturlig vis omkring mange af de koncepter og temaer som allerede er en del af pensum i dag, eksempelvis stjerner og planeter, solsystemet, grundstoffer, energi, celler, jordens klima, evolution, arter, mennesket. Dette giver en ny kontekst og en rød tråd som kan bruges i naturfagsundervisningen. Den store fortælling udgør skelettet for workshoppene, materialet, og det fællesfaglige fokus i Big Bang til Naturfag.

Målet er at give et fagligt boost til naturfagslærere og resultere i endnu større faglighed, mere tværfaglighed og bedre forberedelse til den fælles naturfagsprøve.

Afholdelse af workshops

Deltagelse på Big Bang til Naturfag indebærer deltagelse på 2 to-dages workshop (i august og januar), plads i årsplanen til et forløb med udgangspunkt i BB2MM-fortællingen, samt planlægning af et oplæg af en formidler enten på jeres skole eller på universitetet for alle skolens udskolingselever med hele fortællingen.

[workshop 1] var det mest gennemarbejdede og gode arrangement jeg endnu har deltaget i. Det var meget givende, for mig som lærer og for os som team. Så mange tak! I er for vilde og seje. Jeg håber I får medvind til at udbyde det fremover.

Tilmeldingen er lukket, da skoleåret 2019/2020 er sidste gang projektet afholdes. Er du interesseret og været forhindret i deltagelse på workshop 1 i august, så tag kontakt til os.

Baggrund og historie

Projektet afholdes af Københavns Universitet og Aarhus Universitet i samarbejde med ASTRA og afholdt med midler fra A.P. Møller Fonden. Ønsket var at tilbyde et fællesfagligt fokusområde, der ikke var ligeså anvendelsesfokuseret, som de foreslag der var udstykket af ministeriet i sin tid. Nu er læseplanerne løsnet mere op, og erfaringerne fra klasselokalerne betyder at det går rigtig godt med det fællesfaglige arbejde. En process som Big Bang til Naturfag indgik i med et fagligt indspark kombineret med relevante didaktiske overvejelser.

Brugbarhed og resultater

Big Bang til Naturfag bliver afholdt (som kursus) i årene 2017-2020, med samlet omkring 1100 tilmeldte lærere tilmeldt fra omkring 260 skoler fordelt i hele Danmark. Resultatet af dette er at der nu undervises i forløb med udgangspunkt i fortællingen 'fra Big Bang til Moderne Menneske' på mere end 150 skoler i hele Danmark. De deltagende lærere har taget entusiasme og nysgerrighed med hjem til nuværende og fremtidige elever. Mere direkte har projektets foredragsholdere siden begyndelsen holdt skoleoplæg for samlet set mere end 20000 elever.

Igen vil jeg fortælle, at [Big Bang til Naturfag] har betydet rigtigt meget for mig og mit naturfagsteam [...]. Forhåbentlig har I mulighed for at lave flere kurser med lignende indhold til glæde for mange folkeskolelærere - vi har brug for det.

Indtil videre har det været en god succes, hvor 99% af deltagerne anbefaler at andre lærer også deltager i projektet. Efter afholdelsen af det første år blev Big Bang til Naturfag evalueret både internt og af Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC).

Rapporterne kan læses nedenfor med tilhørende bilag: