Undervisningsforløb

Som inspiration til jeres egen undervisning følger her en samling af årsplaner, undervisningsforløb og temaer samlet i samarbejde med tidligere deltagere på Big Bang til Naturfag.

Årsplaner

Eksempler på årsplaner fra deltagende lærere giver en ide om hvordan man kan få hele eller dele af fortællingen "fra Big Bang til Moderne Menneske" til at passe ind i årshjulet.

Årsplan 1

Årsplan udviklet for 8. klasse på Karensmindeskolen. Detaljer om de enkelte forløb kan læses i følgende: Fysik/kemi, Biologi, Geografi.

Jorden og universet Fagfagligt Teknologiens betydning for menneske og sundhed Fagfagligt Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer
Fysik/kemi
Universet
Afgang fra jorden
Opdagelsen af nye planeter
FFF: Big Bang til Moderne Menneske
Magnetisme
Lim mellem atomer
Sæbe, Renkemi
Programmering og robotter
FFF: Teknologiens betydning
Atomfysik Lys/Lyd
Luft/Global miljøkemi
FFF: Udledning af stoffer
Biologi
Nye arter udvikles
Liv i rummet
Skoven
Rusmidler
Genetik
Bioteknologi og etik
Pubertet Klima
Klimaforandringer
Geograf
Jordens opbygning og pladetektonik
Det geologiske kredsløb
Istid og landskabsdannelse Rige og fattige lande Kortlære Naturkatastrofer
Internationale konflikter
Årsplan 2

Årsplan udviklet af lærere på Buddinge Skole. Klassernes fællesfaglige forløb er indikeret. Detaljer om forløbet 'Stoffer og energi' kan læses her.

32-36 37-40 43-47 48-51 1-5 8-11 12-17 18-25
7. Årgang Fagopdelt Landbrugs-produktion Fagopdelt
8. Årgang Fagopdelt Stoffer og energi Fagopdelt Livs betingelser Fagopdelt
9. Årgang Fagopdelt Energi-forsyning Fagopdelt Udledning af stoffer Fagopdelt Rep.+prøve Prøve
Årsplan 3

Årsplan over fællesfaglige forløb på Sunds-Ilskov Skole.

7. Årgang Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Extra ting fra FFF’erne
8. Årgang Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
9. Årgang Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Fra Big Bang til Moderne Menneske Organisk Kemi

Undervisningsforløb afholdt på deltagende skoler

Nedenstående forløb er udviklet og udført af lærere, som har hørt fortællingen ”fra Big Bang til moderne menneske”, enten i forbindelse med vores workhops på Københavns- og Århus Universitet eller fordi de har haft besøg af en formidler fra Big Bang til Naturfag på deres skole.

Forløb 1: Bebo en ny planet

Hvad skal der til for at bebo en ny planet? Dette spørgsmål har fået mange mennesker i verden til at undre sig over, hvilke muligheder der er for at bo andre steder i universet end på jorden. Dette forløb er udviklet og udført af lærere fra Karensmindeskolen.

Forløbet er opbygget gennem (1) en fælles undren og vision (er vi alene i universet, hvor kommer vi fra m.m.), (2) fagfaglige forløb, (3) foredrag fra BB2MM og (4) et FFFO om, hvad der skal til for at bebo en ny planet. Læs mere om forløbets mål og aktiviteter her, og specifikt for de enkelte fag: fysik/kemi, geografi og biologi.

Fysik/kemi Geografi Biologi
Relevante emner Sol, måne og stjerner
Solsystemet
Stråling
Jordens opbygning og pladetektonik
Geologisk udvikling
Udvikling af nye arter
Himmel og jord
Dyr og planter i rummet
Anvendte forsøg

-

-

-

Ideer til forsøg Tæl galakser
Planetkort
Danmarks Geomorfologi
Geologiske tidsaldre
Artsdannelse
Adaptation
Fotosyntese
Forløb 2: Liv i universet

Dette forløb, udført som FFFO på Svenstrup friskole, fokuserer på betingelser for dannelse og udvikling af liv i universet (læs om et lignende forløb fra Lillevang skole her).

Opgaverne består i at udforme en problemstilling for at undersøge ‘Liv i universet’ og lave en model af hvordan liv i universet påvirkes og udvikles.

Fysik/kemi Geografi Biologi
Relevante emner Universets byggesten: grundstoffer, molekyler, kemiske forbindelser
Universets skabelse: dannelse af stjerner, planeter, solsystemet
Jordens byggesten: sten, mineraler
Jordens/Menneskets skabelse: pladetektonik, menneskets udvandring, kultur vs. Natur
Livets byggesten: nukleinsyre, proteiner, kulhydrater
Livets skabelse: fotosyntese, evolution, definitioner af liv
Anvendte forsøg Elektrolyse af vand
Dataanalyses af exoplaneter
Spektralanalyse
Model af jordens opbygning
Dialog- og snakke øvelser
Udtræk af DNA fra spyt
Dyrkelse af bakterier
Proteinsyntese-rollespil
Ideer til forsøg Transitmodellen
Byg-Selv spektroskop
Planetkort
Den antropocæne tidsalder
Det moderne menneskes succes
Geologiske tidsaldre
DNA -banan vs. mennesker
Artsdannelse
Fotosyntese
Forløb 3: Liv på jord

Dette forløb, som arbejder med temaet “livet på jorden”, er udført af lærere på Hærvejsskolen i 8. og 9. klasse, som et af de fire gennemgåede FFFO’er.

Forløbet ligger stort fokus på introduktion og repetition af relevante begreber og afsluttes med et fælles mindmap, individuelle/parvis arbejdsspørgsmål, individuelle/parvis problemstillinger, ideer til relevante forsøgsopstillinger, undersøgelser, modeller m.m. Læs mere om forløbet.

Fysik/kemi Geografi Biologi
Relevante emner Astronomi
Bølger (lys og lyd)
Stråling
Energiudnyttelse
Vejr og klima
Vulkaner og jordskælv
Rig og fattig/demografi/udviklingsstrategier
Cellen (+fotosyntese)
Evolution
Genetik og genteknologi
Bakterier og mikroorganismer
Anvendte forsøg

-

-

-

Ideer til forsøg Planetkort
Byg-Selv spektroskop
UV-beskyttelse
Åbningen af Nordatlanten
Det moderne menneskes succes
Fotosyntese
Evolutionsleg
Konkurrence
Forløb 4: Fra Big Bang til moderne menneske

Dette forløb blev udført som er et spotforløb over flere fagdage på Trekløverskolen med henblik på at udvide forståelsen af skolebesøget fra Big Bang til Naturfag.

Opgaverne bestod i at finde underemner, en problemstilling med fire arbejdsspørgsmål, en undersøgelse/forsøg og en model. Produktet var i sidste ende en A4-side og en kort video med gennemgang af undersøgelsen/forsøget og modellen, samt en beskrivelse af dets sammenhæng med problemstillingen.

Fysik/kemi Geografi Biologi
Relevante emner Universet og jorden bliver skabt
Solsystemet
Solsystemet
Atmosfæren
Livets udvikling
Livet på land
Massedød
Anvendte forsøg

-

-

-

Ideer til forsøg Tæl galakser
Planetkort
Vands tilstandsformer
Evolutionsleg
Artsdannelse
Adaptation
Forløb 5: Kolonisering af Mars

Forløb for 7. årgang, udført af lærere på Lindevangskolen (læs også det lignende forløb fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium).

Forløbet blev afsluttet med modellering og hypoteseafprøvning. Eleverne fik en åben opgave, der bestod i at kolonisere Mars. Opgaven bestod af tre steps: (1) byg det, (2) brug begreber og (3) begrib det. Endeligt mundede opgaven ud i en fremlæggelse, samt udstilling i Aulaen med en tilhørende præsentationsvideo.

Fysik/kemi Geografi Biologi
Relevante emner Universet (solsystemet)
Jordens dannelse
Grundstoffer
Stråling
Ressourcetildeling
Vandets kredsløb
Klima og vejr på Jorden og Mars.
Terraforming
Det første liv
Evolution
Fotosyntese
Stofkredsløb
Kroppen
Anvendte forsøg Hydrolyse af vand
Tryk og temperatur (kogepunkter)

-

Byg et økosystem (flaskehave)
Ideer til forsøg

-

-

-

Forløb 6: Fra stof til energi

Dette forløb, som er udviklet af naturfagsteamet på Buddinge skole, er et tværfagligt forløb som arbejder bredt med emnet "fra stof til energi". Målet er, at udvide elevernes kompetencer indenfor kommunikation, modellering, undersøgelse og perspektivering. Det er et gruppeforløb, hvor hver gruppe vælger ét stof ud fra 10 forskellige stoffer (Kul, Olie, Biogas, Naturgas, Brint, Affald, Træ, H2O, Uran, CO2). Der arbejdes ud fra seks arbejdsspørgsmål: Hvor finder vi energikilden henne? Hvor god en energikilde er det? Hvordan fremskaffer vi energikilden? Hvordan påvirker udvindingen naturen? Hvordan påvirker afskaffelsen naturen? Hvorfor er det godt/dårligt at bruge energikilden?. Læs mere om forløbet.

Forløb A: Universets skabelse (Fysik og kemi)

Fagligt forløb i fysik/kemi, udviklet og udført af lærere fra Toftlund skole. Dokument med læsning og opgaver til eleverne. Forløbet fulgte følgende plan:

Fase Emne Opgaver Relevante forsøg
1. Big bang, universets udvidelse, dannelse af partikler og atomer Vi arbejder med universets skabelse og kigger her på forskelle og ligheder mellem religion og videnskab. Eleverne præsenteres for protoner dvs. atomkerner og det periodiske system. Herefter introduceres elektronerne og dermed atomerne. Kendskabet til det periodiske system udvides til hovedgrupper. Eleverne arbejder i mindre grupper med selv at udvikle opstillingen af det periodiske system. Vi laver en ”hovedgruppestafet”. Ballonforsøget, hvor et univers blæses op.
2. Partikler og grundstoffernes tilstandsformer Vi repeterer kendskabet til atommodellen. Hovedgruppestafet. Vi arbejder med grundstoffernes tilstandsformer. ”kogning af isterninger og temperaturundersøgelser”.
3. Lys og bølger Vi arbejder med flammefarveforsøgene. Vi kigger igen på atommodellen og indfører elektronspring og flammefarver, som grundstoffernes fingeraftryk. Flammefarver
4. Stjerners dannelse og livscyklus Vi arbejder med stjernedannelse og tyngdekraften introduceres. Eleverne arbejder med mini-tegneserie af stjernedannelse. Forsøg med tyngdekraft
5. Solsystemets dannelse Vi arbejder med planeterne i vores solsystem. Eleverne spiller planetspillet.
6. Opsamling og evaluering

-

-

Forløb B: Jordens udvikling og pladetektonik (Geografi)

Dette forløb, som er udviklet af Naturfagsteamet på Krogårdskolen, henvender sig til geografi-undervisningen. Målet er, at eleverne skal kunne forklare og beskrive jordens pladetektonik ud fra deres egne modeller. Eleverne klædes fagligt på inden forløbets opstart. Læs mere om forløbet.

Temaer til brug som udgangspunkt for forløb

Nedenstående temaer er udviklet af holdet bag Big Bang til Naturfag, og kan bruges som inspiration til udvikling af nye undervisningsforløb. Under hvert tema, er der ideer til arbejdsspørgsmål, samt ideer til relevante emner og forsøg.

Tema 1: Solen, ven og fjende! Arbejdsspørgsmål:
Hvordan sker energiomsætningen i stjerner, specielt i Solen?
Hvilken slags stråling udsender Solen og hvordan påvirker strålingen livet på Jorden?
Hvilken betydning har solen for livet på Jorden?
(Hint: Energi til liv, samt drivkraft for vind-, vejrsystemer og havstrømme m.m.)
Fysik/kemi Geografi Biologi
Relevante emner Spektralanalyse
Energi i lys, solceller og solvarme
Påvisning af ioniserende stråling
Klimazoner
Vejret
Atmosfæren
Gletsjere
Fotosyntese
Liv i forskellige typer klima
UV-beskyttelse og hud
Ideer til forsøg Byg-Selv spektroskop Albedo
Gletsjeres tilbagetrækning
Fotosyntese
Artsdannelse
Tema 2: Vand, en helt almindelig ualmindelig kemisk forbindelse Arbejdsspørgsmål:
Hvor stammer vandet fra?
Hvilken betydning har vand for livet på Jorden?
Hvordan afh;nger vand af temperatur og hvordan sætter det begrænsninger for hvor der findes liv, som vi kender det?
Fysik/kemi Geografi Biologi
Relevante emner Vandmolekylets opbygning
Vands tilstandsformer
Tungt vand
Kometer og meteornedslag
Havstrømme
Ismasser
Istid og gletchere
Vand over og under os
Flydende vand og betingelser for liv
Biologiske processer i vandig opløsning
Osmose
Livet i hav, åer og kloak
Ideer til forsøg Vands tilstandsformer
Elektrolyse af vand
Grønlandspumpen
Is i og over vand
Osmose i kartofler
Tema 3: Vigtige grundstoffer og kemiske forbindelser for liv Arbejdsspørgsmål:
Hvordan opstod de første grundstoffer?
Hvilke grundstoffer er de vigtigste for liv?
Hvad er byggesten for livet på Jorden?
Hvilke kemiske forbindelser er unikke for liv og hvilken rolle spiller de?
Fysik/kemi Geografi Biologi
Relevante emner Grundstoffernes opbygning
Grundstoffernes dannelse
Grundstoffers kemiske egenskaber
Det periodiske system
Sedimenter
Kvælstofkredsløb
Naturressourcer Næringsstoffer, udvaskning fra marker og opblomstring af alger (eutrofiering)
Cellermembran og lipider
Aminosyrer
DNA og proteiner
Proteinsyntesen
Ideer til forsøg Find grundstoffer
Grundstoffernes periodiske system [.doc]
Ressourcer og deres dannelse
Sedimentdannelse og binding af næringsstoffer
Udtræk DNA fra bananer
Fotosyntese
Tema 4: Drivhuseffekten, fordele og ulemper! Arbejdsspørgsmål:
Hvad er drivhuseffekt og hvorfor har vi den på Jorden?
Hvad driver drivhuseffekten?
Hvilke gasser giver den største drivhuseffekt?
Hvordan ville der være liv på jorden uden drivhuseffekten?
Hvordan er drivhuseffekten på andre planeter?
Fysik/kemi Geografi Biologi
Relevante emner Drivhusgasser
Solens indstråling
Det elektromagnetiske spektrum
Klimaforandringer
Atmosfæren
En beboelig jord
Kulturgeografi og menneskets påvirkning af Jorden
Levevilkår på Jorden Dyr og planter Respiration Fotosyntese
Ideer til forsøg Stråling Infrarødt lys Drivhuseffekt Det Moderne Menneskes Succes
Gletsjeres tilbagetrækning
Respiration og forbrug af ilt Fotosyntese Planters vækst
Tema 5: Energi skal der til.. Arbejdsspørgsmål:
Hvad er energi og Hvor kommer energien fra?
Hvilke energikilder er de vigtigste for mennesket?
Hvordan er energiforsyningen og specielt el-nettet i Danmark opbygget? (Inspiration: fossile brændstoffer vs. Vedvarende energikilder)
Fysik/kemi Geografi Biologi
Relevante emner Energiformer
Varmekapacitet
Stråling
Albedo
Pladetektonik
Jordens indre
Vind og vejr
Lyn og torden
Fotosyntese
Repiration
Livets energi
Stofskifte
Eksponentiel vækst
Ideer til forsøg Byg-Selv spektroskop
Varmekapacitet Omdannelse til termisk energi
Albedo
Konvektion Grønlandspumpen
Åbningen af Nordatlanten
Den antropocæne tidsalder
Fotosyntese
Konkurrence Planter og dyrs stofskifte