Vidensmateriale

Videnssamling

Big Bang til Naturfag har produceret en samling af slides med materiale, som dækker historien fra Big Bang til det Moderne Menneske.

Materialet er til for at du som deltagende lærer kan finde yderligere information om de emner, der er relevante for, at den store historie kan fortælles. Slidesne er editerbare, så du kan klippe dele ind eller ud, som det nu passer til din egen undervisning.

Materialet er udarbejdet inden for 12 særskilte emner, som udspænder fortællingen, hvilket er illustreret på vores

Version 1.7 af dette vidensmateriale men kan downloades samlet her

Materialet kan også downloades efter emne nedenfor

Andre ressourcer

Udenfor projektet er der naturligvis masser andre interessante resourcer i form af undervisningsmateriale, artikler, oplæg osv. Her er samlet en liste af anbefalinger modtaget fra lærere og oplægsholdere (med afsender angivet i parentes).

FOLD-UD! Klik på et underpunkt for at se forslag og links:

Fra Big Bang til Nutid
Generelt naturfag

Emne-specifikt materiale:

Universet
Partikelfysik
Grundstoffer, atomer og lys
Exoplaneter
Jordens struktur
Jordens atmosfære
Jordens klima
Fotosyntese
Celler
Evolution
Masseuddøen
Det moderne menneske